PENTAX KP – Shutter sound comparison

PENTAX KP vs PENTAX K-70 (with HD PENTAX-DA 21mm F3.2 AL Limited)

 
PENTAX KP vs PENTAX K-50 (with HD PENTAX-DA 21mm F3.2 AL Limited)

 
PENTAX KP vs PENTAX K-3 (with HD PENTAX-DA 21mm F3.2 AL Limited)

Source 1 / Source 2 / Source 3

Posted in Accessories, APS-C, Body Grips, Cameras, DA Lenses, DA Prime Lenses, DSLR, Grip S (O-GP167), HD PENTAX-DA 21mm F3.2 AL Limited, High-end APS-C, Lenses, Mid-class APS-C, PENTAX K-3, PENTAX K-50, PENTAX K-70, PENTAX KP, PENTAX KP Accessories, Specific Accessories, Videos.